คอนโดมิเนียม

รายการทั้งหมด

นนทบุรี นนทบุรี
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
35 ตร.ม
ปทุมธานี ปทุมธานี
2 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
43.80 ตร.ม
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
20.22 ตร.ม
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
31.61 ตร.ม
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
2 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
83 ตร.ม
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
52.11 ตร.ม
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
29.95 ตร.ม
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
42.45 ตร.ม