คอนโดมิเนียม

รายการทั้งหมด

ปทุมธานี ปทุมธานี
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
26.11 ตร.ม
ปทุมธานี ปทุมธานี
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
23.33 ตร.ม
นนทบุรี นนทบุรี
2 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
34.34 ตร.ม
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
40.44 ตร.ม
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
30.74 ตร.ม
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
42.02 ตร.ม
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
34.03 ตร.ม
นนทบุรี นนทบุรี
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
29.19 ตร.ม
นครปฐม นครปฐม
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
30.13 ตร.ม
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
28.01 ตร.ม
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
21.54 ตร.ม