คอนโดมิเนียม

All items

 Songkhla Songkhla
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
30.22 ตร.ม
 Nonthaburi Nonthaburi
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
32.15 ตร.ม
 Bangkok Bangkok
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
31.13 ตร.ม
 Bangkok Bangkok
2 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
36.07 ตร.ม
 Bangkok Bangkok
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
24.73 ตร.ม
 Bangkok Bangkok
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
31.03 ตร.ม
 Chon Buri Chon Buri
2 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
ตร.ม
 Bangkok Bangkok
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
29.83 ตร.ม
 Bangkok Bangkok
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
22.99 ตร.ม
 Bangkok Bangkok
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
42.22 ตร.ม
 Bangkok Bangkok
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
34.87 ตร.ม
 Songkhla Songkhla
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
27.95 ตร.ม
condo