โฉนดหาย ควรแก้ปัญหาอย่างไร?

โฉนดหาย ควรแก้ปัญหาอย่างไร?

โฉนดหาย ควรแก้ปัญหาอย่างไร?

web-01.jpg

โฉนดที่ดินหาย ทำอย่างไร ?   
1.การไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่ กรมที่ดิน ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงเจตนาบริสุทธิ์ ไปขอออกโฉนดใหม่ ไม่ได้มีเจตนาทำการทุจริต ไม่ได้นำโฉนดไป จำนอง ขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นของผู้อื่น

2.หลังจากแจ้งความ นำบันทึกประจำวันที่ได้รับ มาติดต่อกับสำนักงานที่ดิน เพื่อขอออกโฉนดที่ดินใหม่ ซึ่งหากภายหลังมีการทุจริตเกิดขึ้นจริงบันทึกประจำวันนี้จะเป็นหลักฐานนำไปสู่คดีทางอาญาที่มีโทษร้ายแรงได้

3.การขอมีโฉนดใหม่ ต้องมีพยานรับรอง 2 คน พยาน และทั้ง 2 คน ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปแสดงต่อเจ้าพนักงานที่สำนักงานที่ดิน กรอกเอกสารรับรอง ลงลายมือชื่อ ต่อหน้าเจ้าพนักงาน เพื่อรองรับเจ้าของที่ดินว่าการขอออกโฉนดที่ดินใหม่เป็นเรื่องจริง ซึ่งหากมีปัญหาภายหลังพยานทั้ง 2 คนจะต้องเป็นพยานในชั้นศาลด้วย ดำเนินการขอออกโฉนดใหม่หรือใบแทนหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินได้ที่สำนักงานที่ดิน

เอกสาร หรือ หลักฐาน เพื่อขอออกโฉนดใหม่ หรือ ใบแทน   
1.บัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ
2.ทะเบียนบ้าน
3.พยาน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) อย่างน้อย 2 คน
4.ใบแจ้งความ หรือใบลงบันทึกประจำวัน

ค่าใช้จ่ายในการออกใบแทน หรือ โฉนดใหม่   
ประมาณ 70-100 บาท หรือในการยื่นคำร้อง และ ติดต่อขอออก “ใบแทน” นั้นทาง “สำนักงานกรมที่ดิน” ได้ทำการกำหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้ดังนี้ค่ะ

- ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท
- ค่าประกาศแปลงละ 10 บาท (กรณีที่ต้องมีการประกาศ)
- ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บาท
- ค่าออกใบแทนโฉนดที่ดินฉบับละ 50 บาท
- ค่าออกใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับละ 50 บาท
- ค่ามอบอำนาจ กรณีที่มีการมอบอำนาจ เรื่องละ 20 บาท
- ค่าอากรแสตมป์ปิดใบมอบอำนาจ ฉบับละ 30 บาท
- ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท
- ค่าประกาศแปลงละ 10 บาท (กรณีที่ต้องมีการประกาศ)
- ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บาท
- ค่าออกใบแทนโฉนดที่ดินฉบับละ 50 บาท
- ค่าออกใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับละ 50 บาท
- ค่ามอบอำนาจ กรณีที่มีการมอบอำนาจ เรื่องละ 20 บาท
- ค่าอากรแสตมป์ปิดใบมอบอำนาจ ฉบับละ 30 บาท​


DDGOODHOME ยินดีให้บริการและให้คำแนะนำ กับคุณลูกค้าทุกท่านด้วยความจริงใจ                   
บริษัท ดีดี กู๊ด โฮม รับฝากขายบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท                   
พร้อมให้บริการทุกขั้นตอนตั้งแต่การตลาด สินเชื่อ เอกสารต่างๆ จนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย       
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม      
Call Center : 02-297-0680 / 061-264-6442 / 061-264-6426                            
Website: www.DDGOODHOME.com                            
Line: https://lin.ee/qkg4Mbmn    

แบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจ:

บทความที่เกี่ยวข้อง :

บทความล่าสุด

1715917490