คอนโดมิเนียม

All items

 Bangkok Bangkok
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
28.94 ตร.ม
 Bangkok Bangkok
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
29.08 ตร.ม
 Bangkok Bangkok
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
28 ตร.ม
 Bangkok Bangkok
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
31.10 ตร.ม
 Bangkok Bangkok
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
42.55 ตร.ม
 Bangkok Bangkok
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
43.96 ตร.ม
 Bangkok Bangkok
2 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
55.23 ตร.ม
 Bangkok Bangkok
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
31.31 ตร.ม
 Bangkok Bangkok
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
32.52 ตร.ม
 Bangkok Bangkok
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
32.06 ตร.ม
 Bangkok Bangkok
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
31 ตร.ม
 Bangkok Bangkok
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
31.13 ตร.ม
condo